رفتن به محتوای اصلی
ارتقای آشپزخانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۹۹

ارتقای آشپزخانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۹۹

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دستورالعملی به دانشگاه‌ها ارسال نمود و طرح بازسازی، صنعتی‌سازی و ارتقای آشپزخانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی را ابلاغ کرد.

ارتقای آشپزخانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور بازسازی و صنعتی‌سازی آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، طرح ارتقای آشپزخانه‌ها را در قالب ارتقای تجهیزات آشپزخانه‌های نیمه‌صنعتی و سنتی باقیمانده با رویکرد ارتقای سطح بهداشت و زیرساخت‌های بهداشتی به اجرا در‌می آورد.

براساس این دستورالعمل ابلاغی، دانشگاه‌ها مکلف هستند در چارچوب مفاد آیین‌نامه مالی معاملاتی و همراه با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ذیصلاح را شناسایی نمایند.

دستورالعمل ابلاغی

این دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاه‌ها شامل چند بند است که در ادامه به آن شده‌است:

  • بعد از پرداخت سهم مرحله اول، عملیات تجهیز آشپزخانه‌های دارای شرایط با همکاری دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت و بعد از تجهیز آشپزخانه‌ها و دریافت تایید نهایی آن از طرف کارشناسان فنی، صندوق سهم مرحله دوم خود را پرداخت خواهد کرد.
  • دانشگاه‌هایی که آشپزخانه‌های زیادی دارند، قادر خواهند بود نیازهای خود به تجهیزات را همراه با ذکر اولویت و نهایت تا ۲ آشپزخانه برای طرح ارتقاء ارسال نمایند.
  • صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرده است که آن دسته از دانشگاه‌هایی که در سنوات گذشته، سهم صندوق را دریافت نموده‌اند، اما اقدام قابل ‌توجهی درمورد طرح ارتقاء مورد توافق صورت نداده‌اند، در اولویت آخر طرح ارتقاء قرار می‌گیرند.

سراهای دانشجویی

  • طرح ارتقای سراهای دانشجو نیز مطابق با دستورالعمل دیگر صندوق رفاه دانشجویان، در سال جاری و با اولویت تجهیز و ارتقای خوابگاه‌های رتبه چهار و پنج انجام می‌شود.
  • طریقه مشارکت در هر طرح به صورت ۵۰ درصد سهم صندوق و۵۰ درصد سهم دانشگاه است اما چنان‌چه دانشگاه خیر معرفی نماید، مشارکت به‌شیوه ۴۰ درصد صندوق، ۳۰ درصد دانشگاه و ۳۰ درصد خیر صورت می‌گیرد.
  • آن دسته از دانشگاه‌هایی که سراهای دانشجویی متعدد دارند، قادر خواهند بود نیازهای خود را همراه با ذکر اولویت و نهایت تا ۲ سرای دانشجویی برای این طرح ارسال نمایند.

لازم به‌ذکر است که در حال حاضر هزار خوابگاه در کشور فعال هستند.

http://bp.swf.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا