رفتن به محتوای اصلی
بهای اجاره خوابگاه‌ دانشجویی

بهای اجاره خوابگاه‌ دانشجویی

بهای اجاره خوابگاه‌ دانشجویی در سطح ۱ تا ۴ سال تحصیلی جدید مطابق با مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

خوابگاه‌های دانشگاهی با توجه به آخرین رتبه‌بندی صندوق رفاه دانشجویی در سطح‌های یک تا چهار دسته‌بندی شده است.
نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشگاهی متناسب با رتبه‌بندی و ظرفیت پذیرش اتاق‌ها متفاوت است.

سطح‌بندی خوابگاه دانشجویی

بهای اجاره خوابگاه‌ سطح یک و دو

 • اتاق یک و دو نفره ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان
 • اتاق سه و چهار نفره ۶۶ هزار تومان
 • اتاق پنج و شش نفره ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان
 • اتاق هفت و هشت نفره ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان
 • اتاق‌ بیشتر از ۹ نفر ۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان
  هزینه خوابگاه شایان افزایش رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

هزینه خوابگاه‌ سطح سه

نرخ‌های اجاره بهای خوابگاه‌ها در سطح سه به این شرح است:

 • اتاق یک و دو نفره ۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان
 • اتاق سه و چهار نفره ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان
 • اتاق پنج و شش نفره ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان
 • اتاق هفت و هشت نفره ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان
 • اتاق بیشتر از ۹ نفر ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان
  هزینه خوابگاه شایان افزایش رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته است.

هزینه خوابگاه‌ سطح چهار

نرخ اجاره بهای خوابگاه‌ها سطح چهار دانشگاه‌ها به شرح زیر است:

 • اتاق یک و دو نفر ۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان
 • اتاق سه و چهار نفره ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان
 • اتاق پنج و شش نفر ۴۸ هزار تومان
 • اتاق هفت و هشت نفره ۴۱ هزار و ۱۰۰ تومان
 • اتاق بیشتر از ۹ نفر ۳۴ هزارو ۳۰۰ تومان
  افزایش رشد نرخ ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشته اشت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ناصر مطیعی اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هزار واحد خوابگاه دانشگاهی کشور با بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع فضا درحال خدمت رسانی به دانشجویان است.

شایان ذکر است از این تعداد خوابگاه در کشور ۵۰ درصد به دانشجویان دختر و ۵۰ درصد به دانشجویان پسر اختصاص داده شده است.
حدود ۱۷۷ هزار و ۶۰۰ دانشجویان در خوابگاه‌ها سکونت دارند. خوابگاه‌های دانشجویی از کیفیت متفاوتی برخوردارند.

بعضی از دانشگاه‌ها و مناطق کشور خوابگاه نسبت به دانشجو کمتر است. تعداد ساکنان یک خوابگاه به پنج الی شش نفر در یک اتاق هم می‌رسد. برخی از خوابگاه‌ها توسعه مناسبی یافته است.

سال تحصیلی پیش رو حدود ۶۰ خوابگاه با ظرفیت ۱۲ هزار نفر به خوابگاه‌ها اضافه می‌شود. تعداد اضافه شده بخشی از نیازهای دانشجویان را برطرف می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا