رفتن به محتوای اصلی
تحصیل همزمان دو رشته دردانشگاه آزاد

تحصیل همزمان دو رشته دردانشگاه آزاد

تحصیل همزمان دانشجویان دانشگاه آزاد در دو رشته برای دانشجویان استعداد درخشان که عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان باشند، امکان‌پذیر شد.

رئیس باشگاه پزوهشگران و نخبگان اعلام کرد:د انشجویان استعداد درخشان از این به بعد در دو رشته به طور همزمان در دانشگاه آزاد می‌توانند ادامه تحصیل بدهند.

بابک نگاهداری افزود:این امکان تحصیل به درخواست اعضا استعداد درخشان و تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه طبق مقررات مربوطه و با رعایت قوانین انجام می‌شود.

همچنین دانشجویان می‌توانند دو طرح پژوهشی را به طور همزمان با هم پیش ببرند.

ایشان اعلام کردند:در آئین نامه مصوب باشگاه، دانشگاه می‌تواند عضو استعداد درخشان را در صورت تمایل افراد، به مراجع ذی ربط و پشتیبانی معرفی کند تا این افراد دارای اولویت بیشتری در برخورداری از بورس‌ تحصیلی وحتی برای مقاطع بالاتر قرار بگیرند.

رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان افزود: تسهیلات در نظر گرفته شده دیگری هم در آئین نامه وجود دارد ، که امکان کارمندی در واحدها را هم شامل می‌شود. بدین صورت که دانشگاه با معرفی فرد طبق ضوابط به او این امکان را می‌دهد در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در لیست تکمیل کادر اداری وکارمندی واحدهای دانشگاه و کادر هیات علمی قرار گیرد.

نگاهداری عنوان کرد: این دانشجویان به عنوان مشاوران جوان در سطح باشگاه ها، دانشکده‌ها و ریاست واحدهای دانشگاهی در اولویت قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا