رفتن به محتوای اصلی
فاکتورهای لازم هزینه درمان در سازمان تامین اجتماعی

فاکتورهای لازم هزینه درمان در سازمان تامین اجتماعی

این گزارش در رابطه با فاکتورهای لازم هزینه درمان در سازمان تامین اجتماعی است.

بیمه درمان نقش مهمی در تامین مخارج ایجاد شده برای درمان افرادی که بیمه هستند را در بسیاری از کشورهای جهان دارد.در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا مثل ایالات متحده امریکا نزدیک به ۸۰ درصد مخارج درمانی توسط بیمه درمان تامین می‌شود مهمترین نقش بیمه درمان تامین اجتماعی پشتیبانی از بخش مراقبت های بهداشتی جامعه است مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که سطح درامد سرانه پائین است باید بیمه درمان تامین اجتماعی جایگاه مهمتری نسبت به سایر منابع در تامین درمان داشته باشد.

نمیتوان اهمیت وجود سازمان تامین اجتماعی را در تامین مخارج درمان بیمه شدگان نادیده گرفت. آمارهای موجود بیانگر این مسئله است که در ایران رشد متوسط سلانه سرانه این مخارج نسبت به قیمت جاری و ثابت به ترتیب ۱۵٫۶ درصد و ۲٫۳ درصد در طول سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۲ بوده است. در حال حاضر موضوع اصلی این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی و جمعیتی و بهداشتی موثر بر این افزایش با رویکرد اقتصاد موجود در بیمه درمان است. روش این تحقیق با استفاده از مبانی نظری بیمه درمان و عومل واقعی که باعث افزایش هزینه ها هستند است که در قالب یک مدل به نام گاب داگلاس قرار داده شده است و در طول این تحقیق یافته هایی بوجود امده است که حاصل از الگوی به کار رفته است و نشان می‌دهد که اطلاعات بین سازمان و شخص بیمه شده نامتقارن است

عوامل موثر بر افزایش هزینه درمان

  • اعمال تقاضا توسط عرضه کننده
  • افزایش تعداد شهرهای بزرگ
  • شاخص قیمت بهداشت و درمان

وجود اطلاعات نامتقارن بین سازمان و شخص بیمه شده باعث افزایش هزینه شده است. اعمال تقاضا توسط عرضه کننده در افزایش هزینه موثر است، از دیگر عوامل موثر در افزایش هزینه می‌توان به تاثیر تعداد شهرهای بزرگ اشاره کرد و دیگر عوامل شامل شاخص قیمت بهداشت و درمان است که این عامل بین هزینه ها و دولت در بخش بهداشت و درمان و هزینه‌های درمان سازمان رابطه مکملی دارد.

نتیجه حاصل از این پژوهش این است که به منظور کاهش سرعت افزایش هزینه ها راهکار اصلی کنترل کردن متغیر های نامبرده و به تبع آن کاهش تاثیران ان ها است.

نویسنده: قهرمان عبدلی
سال انتشار:زمستان ۱۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا