رفتن به محتوای اصلی
نظارت مالی بر تامین اجتماعی

نظارت مالی بر تامین اجتماعی

این مقاله در رابطه با نظارت مالی بر تامین اجتماعی است.تقریبا در همه کشورها تامین اجتماعی نوعی امنیت اقتصادی را برای افرادی که تحت حمایت خود دارد ایجاد میکند و یکی از اهداف اصلی آن حمایت مالی از افراد ضعیف تر در قالب پرداخت مزایا است.

نقش اصلی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در رابطه با ایجاد امنیت اقتصادی برای افرادی که تحت پوشش دارد و در نتیجه بهبود بخشیدن به وضعیت رفاه و ارامش اجتماعی نقش موثری دارد.

درآمد اصلی سازمان تامین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می‌شود و نقش مدیریت صحیح در تامین منابع مالی برای توسعه خدمات نقش موثری دارد.

ولی با وجود اهمیت این مطلب جایگاه سازمان تامین اجتماعی در نظام حقوقی ایران آن چنان که مورد انتظار باشد مشخص نشده است و به همین علت شک و شبهه ای در رابطه با ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه ایجاد یک نهاد صالح در رابطه با نظارت مالی بر درامدها و مخارج ها شده است.

یکی از اختلافات موجود در بین نهادهای نظارتی کشور در رابطه با امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور است.

باید با تحلیل قوانین و مقررات و با توجه به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی دارد، جایگاه این سازمان را در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با توجه به جایگاه حقوقی ان به این نتیجه دست پیدا کرده است که هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازرسی کل کشور تنها سازمان هایی هستند که می‌توانند بر سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند.

نویسنده: نسرین طباطبائی حصاری
سال انتشار:زمستان ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا