رفتن به محتوای اصلی
گسترش راه‌های تامین مالی دانشگاه‌ها

گسترش راه‌های تامین مالی دانشگاه‌ها

گسترش راه‌های تامین مالی دانشگاه‌ها از بخش‌‌های مختلف دانشگاه لرستان تا جایی که مقدور باشد.
کمک‌های لازم را به ویژه بحث تخصیص‌های اعتباری تصویب شده برای دانشگاه لرستان انجام خواهد شد.

رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه بیان کرد:


دانشگاه‌‌های ایران باید راه‌های گسترش تامین مالی خود را توسعه دهند.

گرایی نژاد رییس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه یادآور شد:
موضوع مهمی که دانشگاه‌های کشور بیشتر به موضوع تامین مالی توجه داشته باشند این است .
باید برای راه‌های گسترش را توسعه و گسترش دهند. اگر یک شوک یا مشکل اقتصادی در کشور ایجاد شد.
دانشگاه‌ها باید بتوانند متکی به خود باشند تا بتوانند در شرایط بحرانی با آسیب‌ها و مشکلات احتمالی مالی مواجه شوند.

همچنین وی افزود: گسترش و تقویت ارتباط بین دانشگاه‌ها، صنعت و حتی انجام پژوهش‌های کاربردی و عملیاتی دانشگاه‌ها را حتی از نظر منایع مالی هم به عنوان دانشگاه‌های متکی به خود مطرح کند.

دانشگاه‌ها باید برنامه‌های مشخص زمان‌بندی شده برای توسعه منابع مالی داشته باشند.

دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان بیان کرد: تیم مدیریتی دانشگاه لرستان تلاش بر آن داشته است که در موضوع و بحث تخصیص اعتبارات دانشگاه حداکثر تخصیص‌ها تحقق یابد.

رییس دانشگاه لرستان در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که داشتیم و توسعه‌های گرفته شده پروژه‌های زیر ساختی توسعه فیزیکی، کمبودها را رفع کند.

سعی و تلاش بر زمینه‌ها شاخص‌های خود را اجرا و ارتقا دهند.
همچنین در ارتباط با زیر ساخت‌ها و عمرانی دانشگاه لرستان بحث و تبادل دیدگاه صورت گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا