رفتن به محتوای اصلی

به طرح های عمرانی دانشگاه‌ها در سال ۹۷ بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت.

به طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها در سال ۹۷ بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها در سال ۹۷ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با اختصاص مبالغی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و نیز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها در سال آینده موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب هیأت امنا تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین دولت مجاز شد در سال آینده «تا مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت‌نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.»

نمایندگان همچنین در بند (ج) تکلیف اوراق فروش نرفته موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مشخص کردند؛ بر این اساس، اوراق مذکور «در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا