رفتن به محتوای اصلی

مدل سازی بیماری آسم در کودکان در دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش‌گران گروه مهندسی مخابرات دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی موفق به مدل‌سازی بیماری آسم در کودکان، با استفاده از روش‌های داده کاوی و سیستم خبره فازی شدند.
محمد مظفری‌نیا که این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد وی انجام شده است، در گفتگویی اظهار داشت: در این پژوهش به تعیین وضعیت سالم یا بیمار بودن کودکان مشکوک به بیماری آسم و همچنین تعیین شدت بیماری پرداخته شده است. جامعه‌ی پژوهش کودکان و نوجوانان دارای نشانه‌های تنفسی و نمونه پژوهش شامل داده‌های ثبت‌شده ۲۷۵ نفر از افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان مفید تهران و همچنین مرکز طبی کودکان می‌باشند.

مدل سازی بیماری آسم در کودکان

از سیستم خبره فازی به‌منظور بازه‌بندی شدت بیماری و همچنین تعیین شدت بیماری استفاده شد

وی افزود: مجموعه داده‌های ذکرشده با استفاده از شیوه پرسش‌نامه‌ای جمع‌آوری‌ شده و با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم مورد بررسی قرار گرفت، علائم اصلی این بیماری در کودکان و همچنین ارتباط این علائم با یکدیگر استخراج گردید. سپس از سیستم خبره فازی به‌منظور بازه‌بندی شدت بیماری و همچنین تعیین شدت بیماری استفاده شد.

متغیرهای ورودی سیستم شامل تنگی‌ نفس، شدت حمله تنگی‌ نفس، سرفه، خس‌خس سینه، بی‌خوابی، سابقه خانوادگی و سیانوز هست که مقدم‌های قواعد را در پایگاه دانش سیستم تشکیل می‌دهند.
مظفری‌نیا ادامه داد: این ورودی‌ها بر اساس نتایج حاصل از داده‌کاوی بیمارستان مفید تهران و همچنین نظر ۱۱ فرد خبره که این ورودی‌ها را تائید نموده و بازه‌ آن‌ها را مشخص کرده‌اند، حاصل‌شده است.

خروجی سیستم شدت بیماری آسم است که به چهار حالت آسم متناوب، کم، متوسط و شدید و در بازه [۰-۱۰۰] تقسیم‌بندی شده است. بازه‌بندی خروجی نیز همچون بازه‌بندی ورودی بر اساس نظر افراد خبره تنظیم گردیده است.
وی در پایان تصریح کرد: این سیستم در بیمارستان مفید تهران و با حضور پزشکان متخصص و بیماران تست‌ شده است. نتایج خروجی سیستم بیان‌گر انطباق خروجی سیستم با تخمین‌هایی است که پزشکان فوق تخصص از شدت بیماری آسم در کودکان داشته‌اند.
گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر حمیدرضا مومنی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا