رفتن به محتوای اصلی

تجمیع دانشکده‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی

علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعلام کرد: تجمیع دانشکده‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی براساس تقاضای دانشجو و تجانس علمی قرار خواهد گرفت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مساله تجمیع دانشکده‌ها باتوجه به میزان تقاضای دانشجو و تجانس علمی و مبنای آمایشی در برنامه‌ها قرار گیرد.

تجمیع دانشکده‌‌های دانشگاه آزاد

به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی در جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد گفت: در این جلسه به منظور ساماندهی رشته‌ها و ساختارها تعیین شد، سند آمایش مبنای کار باشد و رشته‌ها و موضوعات علمی بر اساس این سند تعریف شوند.

تجمیع دانشکده‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی

وی در ادامه افزود: هم چنین مساله تجمیع دانشکده‌ها باتوجه به میزان تقاضای دانشجو و تجانس علمی و مبنای آمایشی در برنامه قرار گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد در پایان هم چنین با اشاره به ساماندهی واحدهای بین‌المللی خاطر نشان کرد: تعیین شد در راستای ارتقا علمی آنها هر واحد یک واحد معین از میان واحدهای دانشگاهی جامع داشته باشد و واحدهای معین نظارت و هدایت علمی واحدهای مزبور را نیز بر عهده خواهند داشت.

رهایی در پایان تاکید کرد: مساله تجمیع دانشکده‌ ها باتوجه به میزان تقاضای دانشجو و تجانس علمی و مبنای آمایشی در برنامه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی در جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد گفت: در این جلسه به منظور ساماندهی رشته‌ها و ساختارها تعیین شد، سند آمایش مبنای کار باشد و رشته‌ها و موضوعات علمی بر اساس این سند تعریف شوند.

در انتها تعیین شد در راستای ارتقا علمی آنها هر واحد یک واحد معین از میان واحدهای دانشگاهی جامع داشته باشد و واحدهای معین نظارت و هدایت علمی واحدهای مزبور را نیز بر عهده خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا