به گزارش گروه دانشگاه آزاد فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در دیدار با علیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه و سرپرست سازمان سما با بیان اینکه اکنون در جامعه با آسیب‌ های اجتماعی زیادی مواجه هستیم، اظهار داشت: با توجه به این موضوع باید نسبت به آسیب‌ های اجتماعی شناخت داشته و راه حل‌ های آن را پیدا کنیم تا از ابتدا دانش‌ آموزان را برای مقابله با آسیب‌ های اجتماعی پرورش دهیم.

شاخص های رتبه‌بندی برای واحدهای سما

فرهاد رهبر خواستار گسترش فرهنگ بسیجی در کلیه واحدهای سما دانشگاه آزاد شد و گفت: فرهنگ بسیجی تنها عضویت در یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ بسیجی به معنای داشتن نظم و انضباط، پرکاری، شناسایی چالش‌ های اجتماعی و ارائه راه حل و راهکار برون رفت از آنهاست.

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر فعالیت بیشتر مدارس سما در حوزه پژوهش و تحقیق و تعامل با واحدهای دانشگاهی، گفت: در فع

الیت‌ های پژوهشی، دانش‌ آموزان علاوه بر استفاده از آزمایشگاه‌ های سما می‌توانند از ظرفیت کارگاه‌ ها و آزمایشگاه‌ های پیشرفته واحدهای دانشگاهی استان با هماهنگی روسای واحد های استان استفاده‌ کنند.

برنامه‌های پیش رو مدارس سما دانشگاه آزادفرهاد رهبر با بیان اینکه باید تلاش شود تا مدارس سما تبدیل به مجتمع‌ ها یا پردیس‌ های آموزشی شود، از مدیران مدارس سما خواست که ایده‌ های پنهان و خلاق دانش آموزان را شناسایی کرده و در جهت عملیاتی شدن ایده‌ ها اقدام نمایند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی معاونت‌ های دانشگاه آزاد باید برنامه‌‌های خود را براساس زمان بندی‌ های اعلام شده پیش ببرند، بر اجرای برنامه‌‌های دانشگاه مطابق با جدول زمان‌ بندی ارائه شده، تاکید‌کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: برنامه‌‌های عملیاتی معاونت‌ های دانشگاه آزاد باید جامع، کامل و با در نظر گرفتن تمامی استراتژی‌ های این دانشگاه تهیه، تدوین و در زمان بندی ارائه شده، اجرایی شود.