رفتن به محتوای اصلی

ظرفیت خوابگاه‌های وزارت علوم افزایش می‌یابد

به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال تحصیلی جاری؛ برنامه افزایش ظرفیت خوابگاه‌های وزارت علوم در دستور کار قرار گرفت.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای افزایش ظرفیت و بهبود ارتقا کیفیت و وضعیت آن ها از دانشگاه‌ها خواست، اطلاعات خوابگاه های خود را به صندوق رفاه اعلام نمایند.

افزایش ظرفیت خوابگاه‌های وزارت علومخوابگاه‌های وزارت علومصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه درخواست کرد که تعداد اسکان سراهای دانشجویی خود را برای برنامه‌ریزی بهتر صندوق رفاه دانشجویان درخصوص افزایش فضا و بهبود ارتقای وضعیت اسکان سراهای موجود اعلام نمایند.

دانشگاه‌‌ها تا ۹ خرداد ۱۳۹۷ فرصت دارند فرم اطلاعات خواسته شده را تکمیل و به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال نمایند.

در فرم های ارائه شده به دانشگاه‌ها درخواست شده نوع مالکیت خوابگاه مبنی بر موارد ذیل اعلام شود:

  • ملکی
  • وقفی
  • اجاره به شرط تملیک
  • استیجاری از محل منابع صندوق
  • استیجاری از محل منابع دانشگاه
  • تعداد و ظرفیت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی
  •  همچنین دانشجویان متاهلی خوابگاهی

شایان ذکر است مسائل مربوط به اسکان سراهای دانشجویی زیر نظر معاونت دانشجویی هر دانشگاه است. معاونت دانشجویی، علاوه بر این حوزه مسئولیت امور رفاهی دانشجویان (از جمله تامین غذای دانشجویی، مسائل مربوط به سلف، وام های دانشجویی و …) را عهده دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا