رفتن به محتوای اصلی
افراد تحت تکفل در تامین اجتماعی

افراد تحت تکفل در تامین اجتماعی

افراد تحت تکفل در اصطلاح به افرادی گفته می‌شود که تحت پوشش فرد بیمه شده اصلی قرار دارند و با عنوان بیمه شده تبعی شناخته می‌شوند. این افراد، می‌توانند از خدمات درمانی به واسطه بیمه شده اصلی خود استفاده نمایند.

چه کسانی می‌توانند تحت تکفل باشند؟

  • همسر بیمه شده
  • فرزندان پسر بیمه شده تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) بدون قید و شرط می‌توانند از خدمات استفاده نمایند. پس از این سن، در صورتی که شاغل به تحصیل در دانشگاه باشند و یا معلول و یا از کارافتاده باشند.
  • فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می‌توانند تحت پوشش باشند.
  • شوهر بیمه شده زن درصورتی که سن  وی از ۶٠ سال بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده محسوب گردد و تحت پوشش بیمه دیگری نباشد.
  • پدر و مادر فرد بیمه شده، درصورتی که سن پدر از ۶٠ سال و مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد. همچنین در صورتی که به تشخیص کمیسیون از کارافتاده باشند و تامین معاش آن ها به عهده فرد بیمه شده باشد.

خدمات بیمه تامین اجتماعی برای افراد تحت تکفل

استفاده از خدمات درمانی

افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می‌توانند از پوشش خدمات درمانی در قالب دفترچه درمانی تامین اجتماعی استفاده نمایند

مستمری پس از فوت

بسته به نوع بیمه فرد متوفی، افراد تحت تکفل مشمول برخورداری از مستمری پس از فوت تامین اجتماعی خواهند شد.

 

اگر دانشجو هستید یا دانشجویانی را می‌شناسید، بیمه دانشجویی تامین اجتماعی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا