رفتن به محتوای اصلی
تامین اجتماعی در قانون کار

تامین اجتماعی در قانون کار

برای بسیاری از افرادی که شاغل به کار هستند این سوال مطرح است که در چه صورتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند؟ آیا لازم است قرارداد بیش از ۳ ماهه بسته شود؟ قانون کار درباره بیمه تامین اجتماعی چه مسائلی مطرح کرده؟ در این نوشته به نقش تامین اجتماعی در قانون کار پرداخته شده است.

ماده ۱۴۸ قانون کار

در فصل هشتم قانون کار و ماده ۱۴۸ به لزوم بیمه شدن افراد تحت پوشش قانون کار پرداخته شده است.


کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

قانون کار – ماده ۱۴۸

و درباره اینکه چه کسانی مشمول این قانون هستند در ماده اول قانون کار آمده:

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

قانون کار – ماده ۱

در نتیجه، تمامی افرادی که تحت پوشش قانون کار هستند لازم است از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.

ماده ۱۸۳ – جرائم فقدان بیمه تامین اجتماعی

در فصل یازدهم قانون کار که به جرایم و مجازات ها پرداخته شده است، جرم کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن افراد تحت پوشش خود اقدام نکرده اند پرداخده شده است:

کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد

قانون کار – ماده ۱۸۳

همچنین در ماده ۱۸۵، جرم ناشی از آنچه رخ داده، در رده جرائم کیفری طبقه بندی شده است:

رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (۱۷۱) تا (۱۸۴) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

قانون کار – ماده ۱۸۵

لزوم توجه کارفرمایان به بیمه تامین اجتماعی

لذا با توجه به آنچه ذکر شد و جرائم سنگینی که ناشی از بی توجهی به بحث بیمه تامین اجتماعی در قانون کار است، لازم است کارفرمایان توجه کافی به این موارد را داشته باشند تا دچار دردسرهای ناشی از جهل به قانون نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا