رفتن به محتوای اصلی
کارایی تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی

کارایی تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی

این مقاله در رابطه با کارایی تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی است.

 با توجه به سه برابر شدن میزان جمعیت سالمندان در چهل سال گذشته باید بیش از پیش به برنامه‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی توجه شود و کارایی تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی مورد بررسی قرار بگیرد.

رابطه ساختار سیاسی و تامین اجتماعی

در این مقاله علاوه بر فاکتورهای تاثیر گذار بر شکل گیری و رشد برنامه‌های تامین اجتماعی درکشورهای مختلف به بحث در رابطه با ساختار سیاسی و تامین اجتماعی از این منظر نیز می پردازد.

همچنین در این مطالعه به معرفی شاخص دیکسون توجه میشود

این شاخص برای تعیین کارایی تامین اجتماعی به کمک تحلیل رگرسیونی

( تحلیل رگرسیون یا تحلیل ارتباط یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها است.

این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل‌سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد،

با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل، است )

عوامل موثر بر وجود تامین اجتماعی عبارتند از:

  • عوامل سیاسی
  • عوامل اقتصادی

در این مقاله به عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر وجود تامین اجتماعی پرداخته می‌شود.

نتایج حاصله از این تحقیقات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در کشورهایی که میزان آزادی سیاسی بالاتر است سیستم تامین اجتماعی کارایی بالاتری دارد

ولی در کشورهای فقیر و ثروتمند که میزان آزادی ایشان پایین تر است

مولفه های اقتصادی من جمله میزان سهم بالای جمعیت ۶۵ سال و مقدار ناعادلانه توزیع درامد بر کارایی تامین اجتماعی تاثیر گذار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا