رفتن به محتوای اصلی
کمک هزینه ازدواج بیمه تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج بیمه تامین اجتماعی

کمک هزینه یا هدیه ازدواج از جمله حمایت هایی است که سازمان تامین اجتماعی در راستای تشکیل خانواده انجام می‌دهد. این هدیه به بیمه شدگانی تعلق می‌گیرد که حداقل دو سال سابقه کار داشته باشند.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط مربوط به دریافت این هدیه در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی ذکر شده است. بر این اساس:

  • ازدواج بیمه شده باید برای اولین بار باشد.
  • عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
  • در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
  • بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مبلغ کمک هزینه ازدواج

مبلغاین هدیه معادل حداقل یک ماه حقوق فرد است. در صورتی که پایه حقوق فرد از حداقل حقوق بالاتر باشد، میانگین دو سال آخر محاسبه خواهد شد.

پرسش های متداول

س: آیا در صورتی که در زمان عقد، از بیمه بیکاری یا از کارافتادگی استفاده کرده باشم، این هدیه تعلق می‌گیرد؟

ج: با توجه به شرایط مندرج در ماده ۸۵، لازم است فرد در هنگام ازدواج شاغل باشد.

س: در صورتی که مرد و زن هر دو شاغل باشند، آیا کمک هزینه به هر دو تعلق می‌گیرد؟

ج: در صورتی که سایر شرایط مندرج در ماده ۸۵ را داشته باشند، بلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا