رفتن به محتوای اصلی
مجوز ۸ رشته در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

مجوز ۸ رشته در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

دانشگاه حکیم سبزواری در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هشت رشته را برای سال تحصیلی جدید به لیست خود اضافه کرد. این اقدام در پی صدور مجوز ۸ رشته در دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت. این دانشگاه، زیر نظر وزارت علوم و از جمله دانشگاه‌های برجسته محسوب می‌شود.

چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد

بر اساس این مجوز، در مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری چهار رشته به شرح ذیل افزوده شد:

دانشگاه حکیم سبزواری

چهار رشته در مقطع کارشناسی

همچنین در مقطع کارشناسی این دانشگاه، رشته‌های زیر مصوب و افزوده گردید:

مجوز ۸ رشته در دانشگاه حکیم سبزواری

شایان ذکر است مجوز هشت رشته دانشگاه حکیم سبزواری پس از ارزیابی دفتر گسترش از پتانسیل‌های آموزشی و آزمایشگاهی و اعضای هیئت علمی به این دانشگاه واگذار شد.

دانشگاه حکیم سبزواری از امکانات آموزشی و پژوهشی مطلوب برخوردار بوده است. دانشگاه توانسته است موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای صدور مجوزهای تاسیس رشته‌های جدید، دریافت نماید. گسترش رشته‌های جدید در دانشگاه حکیم سبزواری بر مبنای آینده‌نگری و نیازسنجی جامعه و بازار کار صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا