رفتن به محتوای اصلی
نحوه ارائه مزایا در تامین اجتماعی

نحوه ارائه مزایا در تامین اجتماعی

هدف این تحقیق نحوه ارائه مزایا در تامین اجتماعی است. نتایج به دست آمده از این تحقیق اعلام می‌دارد که یکی از اصول اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، ممانعت از بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است.هر برنامه ای بر پایه اصولی پی ریزی شده است تا با تکیه بر آن اصول به اهداف خود برسد.نظام تامین اجتماعی نیز بر پایه اصول عام و خاص حاکم بر نظام بیمه‌ای استوار است.هدف این تحقیق استخراج این اصول بر چگونگی ارائه مزایا است. مهم‌ترین سوالاتی که در این مقاله به دنبال پاسخی برای آن‌ها هستیم عبارتند از: اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا چه اصولی است؟ این اصول دارای چه منطقی است؟ آیا در نظام تامین اجتماعی این اصول براورده شده است؟ چه کاستی‌ها و مشکلاتی دارد و پیشنهاداتی در جهت بهبود آن می‌توان ارائه داد یا خیر؟

تامین اجتماعی در معنی مشارکتی به بیمه اجتماعی گفته می‌شود. براساس آن برخورداری از این بیمه در گرو پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه و داشتن کار و حرفه‌ای مشخص است.پس تامین اجتماعی یعنی تامین اقتصادی شاغلین و خانواده‌های آن‌ها در برابر اتفاقاتی که منجر به کاهش یا قطع درامد می‌شود.در رابطه با اصل منع بیمه مضاعف باید گفت این بیمه به اشکال گوناگونی تقسیم می‌شود: بیمه تجارتی، بیمه شخص ثالث، بیمه مضاعف کمک بیمه اجتماعی با حاصل کار بیمه شده و …

در رابطه با اصل منع بیمه مضاعف می‌توان گفت که تنها راهی که می‌توان بیمه مضاعف را از بین برد، دخالت قانون گذار و از بین بردن زمینه‌های بیمه مضاعف و رفع تناقض قوانین است.در مواردی که دچار همپوشانی از چند مزایای یک صندوق داشته باشد باید قانونگذار حدود و شرایط آن را مشخص کند.

با وجود اینکه در حقوق ایران اصل منع جمع چند وسیله جبران ضرر مورد قبول حقوقداندان قرار گرفته ولی با توجه به قوانین متعدد دارای جایگاه متفاوت، اعمال اصل جانشین شدن با مشکلاتی روبرو شده است. از طرفی در هیچ قانونی گفته نشده است که جبران خسارات زیان دیده توسط تامین اجتماعی مسئولیت وارد آوردنده ضرر را کم می‌کند و یا معاف می‌کند. همانطور که در بعضی از کشورها به سلسله مراتب نظام جبران خسارت و اصل یا فرع بودن آن اشاره نشده است و به اختیار زیان دیده است در ایران نیز مسئله رعایت حسن نیت در اعمال و کردارهای حقوقی در موارد مختلف پذیرفته شده است. امروزه در نظام پیشرفته تامین اجتماعی کارگستری و پیشگیری در بالاترین طرح‌های بیمه‌های تامین اجتماعی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا