رفتن به محتوای اصلی
دومین اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته منتشر شد

دومین اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته منتشر شد

در دومین اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ شرایط دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی جهت جذب دانشجویان اعلام شد.

شرایط دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 • دارا بودن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).
 • تبصره ۱: تاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانونی ثبت نام در آزمون باشد در غیر اینصورت مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و در صورت انتخاب و قبولی، قبولی آنان لغو می‌شود.
 • تبصره ۲: معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای قرادادی و.. که فاقد حکم کارگزینی رسمی و یا پیمانی باشند، مجاز به انتخاب رشته نیستند و در صورت انتخاب، قبولی آنان لغو خواهد شد.
 • ۲. دارا بودن فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرایط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان و رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۷۱۰/۱۱ تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (داوطلبان باید برای دریافت این فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.)
 • تبصره ۱: فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» با رعایت بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۷۱ تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۳ شورای عالی اداری کشور (شماره ابلاغی ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ تاریخ ۲۶ اسفند ۹۳) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ تاریخ ۲۴ اسفند سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور مبنی بر اینکه کارمند دولت درطول خدمت خود، صرفاًً می‌توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار می‌شوند. صادر خواهد شد.
 • تبصره ۲: عدم ارائه فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت نام در آزمون است. لذا درصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقت نامه کتبی («فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان») انتخاب رشته کرده و پذیرفته شود قبولی وی «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
 • تبصره ۳: فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» برای فرهنگیان (رسمی – پیمانی) دارای مدرک کارشناسی که متقاضی تحصیل در رشته امتحانی آموزش راهنمایی و مشاوره هستند در صورتی صادر خواهد شد مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی راهنمایی و مشاوره بوده و در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با ابلاغ مشاور در آموزش و پرورش فعالیت داشته اند.
 • تبصره ۴: صدور فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» توسط محل خدمت به شرطی امکان‌پذیر خواهد که بارعایت شرایط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندی مشاغل، اعمال مدرک منع قانونی نداشته باشد.
 • تبصره ۵: نیروهای خدماتی و اداری که دارای حکم کارگزینی رسمی و پیمانی هستند به شرطی مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند که اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل از شرکت در آزمون، با تغییر رشته شغلی از خدماتی و یا اداری به مشاغل آموزشی موافقت کرده و براساس طرح طبقه بندی مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصیل را نیز صادر نماید.
 • در غیر این صورت، ثبت در آزمون و قبولی در کد رشته محل‌های ویژه فرهنگیان برای این افراد «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
 • ۳. اخذ فرم «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان» (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود که در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده و تحصیل می‌کنند الزامی است.
 • ۴. طبق مفاد مندرج در مصوبات جلسه ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳و ۷۷۱ تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی (شماره ابلاغی/۹۴/۱۴۴۴۴ دش تاریخ ۱۵ آذر ۹۴) فرهنگیان دارای مدرک معادل می‌توانند در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر شرکت کرده و درصورت قبولی ادامه تحصیل دهند.
 • ۵. عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی.
 • ۶. فرهنگیانی که به هر نحوی قبلاً مدرک کارشناسی ارشد (پیوسته یا ناپیوسته) و بالاتر را از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد به صورت معادل یا غیر معادل دریافت کرده و در حکم کارگزینی آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نیستند.
 • ۷ . پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی «دانشگاه فرهنگیان» درصورت داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت اداری یا آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، می‌توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات تحصیل کنند.
 • تبصره ۱: طول مدت سنوات تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، جزء سابقه خدمت اداری و آموزشی آنان برای ادامه تحصیل، قابل احتساب نیست.
 • تبصره ۲: دانشجویان متعهد خدمت و مستخدمین رسمی و پیمانی جدید آموزش و پرورش که حداقل ۳ سال سابقه خدمت اداری یا آموزشی در وزارت آموزش و پرورش ندارند مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه فرهنگیان نیستند.
 • ۸. ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش با رعایت مفاده ماده ۶۱، ۶۰ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر خواهد بود.
 • تبصره: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، فرهنگیان در خارج از ساعت اداری موظف خود می‌توانند ادامه تحصیل دهند و به استناد تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشور، اعطای مأموریت آموزشی صرفاًً در چارچوب ضوابط مربوط، فقط برای ایثارگران واجد شرایط مقدور است.
 • ۹. علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی یاد شده، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ آزمون کارشناسی ارشد که داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، برای فرهنگیان نیز الزامی است.
 • ۱۰. چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست ، پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می‌شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.
 • ۱۱. مسوؤلیت ناشی از عدم رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی به عهده داوطلب بوده و هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.
 • ۱۲. فرهنگیانی که به هر نحوی قبلاً مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد به صورت معادل یا غیر معادل دریافت کرده اند مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نیستند.
 • ۱۳. طبق مصوبات جلسه ۲۲۱ تاریخ ۲۳ فروردین ۹۰ و ۷۷۱ تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی (شماره ابلاغی /۹۴/۱۴۴۴۴ د ش تاریخ ۱۵ آذر ۹۴) فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت سال ۱۳۹۱ و قبل از آن می‌توانند در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر شرکت کرده و درصورت قبولی با رعایت آیین‌نامه شرکت دارندگان مدرک معادل و غیررسمی در آزمون‌ها ی مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ تاریخ ۱۵ تیر ۹۲ شورای گسترش آموزش عالی (شماره ابلاغی ۲/۷۷۶۳۳ تاریخ ۲۸ مرداد ۹۲) ادامه تحصیل دهند.
 • ۱۴. حداکثر سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان (رسمی یا پیمانی) ۲۷ سال تمام تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ است.
 • تبصره ۱: افرادی که قبلاً به آموزش و پرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدین خدمت مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی سپرده اند، چنانچه در زمان شروع به تحصیل، تعهد اولیه آنان (موضوع سند تعهد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت) به اتمام نرسیده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد (طبق ماده ۴ قانون مزبور) برای ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه حضوری و مجازی هستند.
 • لیکن سایر تعهدات می باید قبل ازشروع به تحصیل، تعیین تکلیف شوند. درغیر این صورت قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
 • تبصره ۲: فرهنگیانی که تعهد استخدامی (اولیه) نداشته و یا تعهد مذکور را به اتمام رسانده اند، حتی اگر سایر تعهدات (موضوع سند تعهد ریز نمره و سند تعهد ماموریت تحصیلی) باقیمانده باشد، ادامه تحصیل این افراد برابر مقررات آموزشی وزارت علوم (آموزش رایگان) خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده ۳ و ۴ قانون متعهدین خدمت (به استثنای تعهد موضوع آموزش رایگان که متولی آن دانشگاه محل تحصیل است) موضوعیت ندارد.
 • اینگونه افراد، باید با مراجعه به مراجع آموزش وپرورش، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ثانویه قبلی (موضوع اسناد تعهد ریزنمره وماموریت تحصیلی با پرداخت خسارت) اقدام کنند.
 • ۱۵. دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل می‌شوند ، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان رسمی – پیمانی هستند ؛ لیکن افرادی که به هر دلیل تا مهلت مقرر، فارغ التحصیل نشده باشند، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد
 • شد .۱۶. کلیه رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان، مخصوص شاغلان رسمی و یا پیمانی واجد شرایط آموزش و پرورش است، لذا سایر داوطلبان اعم از قراردادی، قرارداد تطبیقی نهضت سواد آموزی، شرکتی، معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، حق التدریسی های مدارس غیرانتفاعی، داوطلبان آزاد و …، مجاز به انتخاب این رشته‌ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولی آنان لغو خواهد شد.
 • امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت شهید رجایی میسر نیست لکن در حد امکانات موجود (درصورت وجود خوابگاه) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهدشد.

شرایط تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته

داوطلبان ورود به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط عمومی آزمون رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی – پیمانی وزارت آموزش و پرورش برای دانشگاه فرهنگیان و همچنین موارد ذیل نیز است:

 • ۱. بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات، فناوری (مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰به شماره /۱۶۲۹۰۲) انتقال، مهمانی و تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع است و این دانشگاه هیچگونه درخواستی در این موارد را بررسی نمی‌کند.
 • ۲. بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات، فناوری (مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰به شماره /۱۶۲۹۰۲) درصورتی که دانشجوی دوره روزانه در مدت سنوات مجاز (یعنی ۵ نیمسال) فارغ التحصیل نشود ادامه تحصیل وی در نظام شبانه و با اخذ شهریه مصوب هیأت امناء دانشگاه خواهد بود.
 • ۳. وزارت آموزش و پرورش هیچگونه تعهدی در خصوص جذب و استخدام و به کارگیری پذیرفته‌شدگان دوره‌های شبانه (غیر فرهنگی) ندارد.
 • ۴. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای دانشجویان کارشناسی ارشد (اعم از فرهنگی و آزاد) از ارائه هر گونه خوابگاه معذور است.
 • ۵. چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست، پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می شئود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.
 • ۶. مسؤلیت ناشی از عدم رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی به عهده داوطلب است و هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا