رفتن به محتوای اصلی
آمار اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

آمار اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

آمار اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و نوع مشاغل آن‌ها توسط موسسه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران وابسته به وزارت‌علوم اعلام شد.

آمار اشتغال دانش‌آموختگان

تربیت نیروی انسانی متخصص جهت توسعه منابع انسانی کشور برعهده نظام آموزش عالی است و میزان موفقیت این نظام در انجام این امر، تا حد زیادی منوط به بهره‌گیری از دانش‌آموختگان در قسمت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. با این تفاسیر، درراستای اطلاع از شرایط سرمایه‌های انسانی، پیمایش وضعیت اشتغال و نحوه فعالیت دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور امری ضروری است.

درراستای همین هدف، طرح مطالعاتی رصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در بازار کار در سال ۱۳۹۴ در دستورکار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت و انجام مداوم پیمایش و ردیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌های سراسر کشور با بهره‌گیری از داده‌های ثبت ملی در این موسسه شروع شد.

نتایج بررسی

نتایج بررسی و پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به شرح زیر است:

تعداد کل دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تعداد ۷۱۴ هزار و ۳۷۵ نفر بوده که از این میان ۳۳۵ هزار و ۳۰۷ نفر معادل ۵۳/۰۶% آن‌ها شاغل بودند. از میان تعداد شاغلین نیز ۱۸۰ هزار و ۱۴ نفر زن و ۱۹۹ هزار و ۵۴ نفر مرد هستند.

دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

رصد آمار اشتغال دانش‌آموختگان بیان‌گر آن است که تعداد ۳۷۵ هزار و ۳۶۵ نفر از این افراد در دانشگاه‌های دولتی و بقیه نیز در دانشگاه‌های غیردولتی تحصیل کرده‌اند. بدین ترتیب ۵۴٫۲۵% درصد دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۹۲-۹۳ در دانشگاه‌های دولتی تحصیل نموده‌اند.

۶۳ هزار و ۶۸۳ نفر از دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۹۲-۹۳ نیز دارای شغل آزاد هستند.

نهادها و سازمان‌ها

  • ۱۵ هزار و ۸۲۱ نفر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
  • ۲۲ هزار و ۳۷۹ نفر در مراکز خدمات درمانی
  • ۴ هزار و ۸۶۰ نفر در موسسات و مراکز تحقیقاتی
  • ۳ هزار و ۶۵۴ نفر در نهاد و نمایندگی
  • ۲۴۰ هزار و ۳۷۵ نفر در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها
  • ۷۰۲ نفر در سایر مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا