رفتن به محتوای اصلی
ابطال دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی

ابطال دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی

بهروز کریمی: تدابیری اتخاذ گردیده است که در صورت تعویض دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نسخ قبلی اعتبار خود را از دست خواهند داد، چراکه احتمال سوء استفاده از نسخ خام دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی تعویضی، سرقتی یا مفقودی وجود دارد.

تعویض دفترچه خدمات درمانی تامین اجتماعی

مدیر کل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای حفاظت از منابع سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از ضایع شدن حقوق ذینفعان و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، به هنگام تعویض دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی، نسخه‌های خام موجود در دفترجه قبلی اعتبار خود را از دست خواهند داد.

وی توضیح داد: به‌دلیل آن‌که احتمال دارد نسخه‌های خام دفترچه‌های تعویض شده، گم شده و یا به سرقت رفته، توسط افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار گیرند و از این راه سازمان، بیمه‌شدگان و همچنین افراد ذینفع متحمل خسارات قابل توجهی شوند، در زمان تعویض دفترچه، نسخه‎‌های دفترچه قدیمی از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

کریمی تاکید کرد: ممکن است با اجرای این مکانیسم در مواقعی نسخه‌های دارو، آزمایش وغیره که هنوز توسط مراکز مربوطه استفاده نشده‌اند نیز باطل شوند و از این طریق مشکلاتی برای بیمه‌شدگان ایجاد شود.

وی ادامه داد: به‌همین جهت در راستای به حداقل رساندن تبعات احتمالی مکانیسم مذکور برای مخاطبان، کاربران سیستم خدمات متمرکز دفترچه درمانی پیش از تعویض دفترچه، چنانچه نسخ استفاده نشده‌ای مشاهده کنند، موضوع را به بیمه شده اطلاع خواهند داد.

همچنین مدیر کل نام‌نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان درخواست کرد تا جایی که امکان دارد پس از تمام شدن همه برگ‌های دفترچه و استفاده از آن‌ها در مراکز مربوطه مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و … نسبت به تعویض دفترچه اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا