رفتن به محتوای اصلی
تامین اجتماعی فرانسه

نظام تأمین اجتماعی در فرانسه

‌ ‌‌‌فـصلنامه‌ تأمین اجتماعی، شماره 25، صص 44-5. 1385نیک گهر،عبدالحسین 1 - مقدمه 1-1- طـرح تأمین‌ اجتماعی‌ فرانسه در بحبوحهء جنگ جهانی دوم با گزارش بووریچ‌ نظریهء عمومی کامل حمایت اجتماعی که‌ تأمین اجتماعی را به‌ همهء‌ شهروندان‌ تعمیم می‌دهد،در…

ادامه مطلب
نظام چند لایه تامین اجتماعی

‌ ‌‌‌مـبانی‌ نظام چند لایه تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله پروین حیدری شیخ طبقی کار و جامعه ، شماره 130 و 131، صص 40-21 چکیده نظام بازنشستگی‌ کـشوری‌ در‌ ایـران از سـاده‌ترین نظام‌های عملیاتی بازنشستگی یعنی دریافت حق بیمه‌هااز مشترکان شاغل و پرداخت وجوه جمع‌آوری‌ شده به بـیمه‌گزاران…

ادامه مطلب
گسترش تامین اجتماعی

گسترش تامین اجتماعی: سیاست هایی برای کشورهای در حال توسعه

شناسنامه مقاله مجله کار و جامعه » اردیبهشت و خرداد 1385 - شماره 71 و 72 مترجم:رؤیا مرادیصص 83 تا 85 مقدمه امروزه‌ یـکی‌ از‌ مـشکلات مـهم و جهانی‌ تأمین اجتماعی این حقیقت است که‌ نیمی از جمعیت جهان تحت…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی در آلمان

تامین اجتماعی در آلمان

تاریخ کشورهای اروپایی از ابتدای صنعتی‌ شدن در‌ قرن‌ نوزدهم‌ تاکنون انـباشته از مـقابله‌ اتـحادیه‌های تجاری،مؤسسین شرکت‌ها و احزاب سیاسی پیرامون وضع قوانینی است که‌‌ بتواند زندگی مناسبی را برای انـسان ها در هنگام‌ بیماری، از کار افتادگی، بیکاری‌ و…

ادامه مطلب
نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر

نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر

شناسنامه مقاله اسماعیل رمضان پور؛ مجله اقتصادی، 1381، شماره 9، صص 3 تا 12 چکیده در دو دههء اخیر،به دنبال افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی‌ از برنامه‌های‌ تعدیل اقتصادی و چرخش در سیاست‌های کـلی نظام(به‌ سمت خصوصی‌سازی و مقررات…

ادامه مطلب
دولت الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی

دولت الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله نوشته: رامین رهنمونمجله تامین اجتماعی؛ شماره 21، تابستان 1384، صص 178-165. چکیده مقاله برای بررسی فرآیند اتومایسون در سازمان تأمین اجتماعی و تکوین و تحقیق بحث دولت الکترونیکی در این سازمان ، نخست تجربه اسپانیا را در این…

ادامه مطلب
انجمن بین المللی تامین اجتماعی

انجمن بین المللی تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مترجم: پگاه فرزین پورمجله تامین اجتماعی، شماره 10، پاییز 1380، صص 290-279 مقدمه سه ربع قرن از تأسیس و آغاز‌ بـه‌ کـار‌"انـجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی‌"(ایسا)سپری شده‌ است،نهادی صاحب نام و وزن در عرصه بین‌المللی‌ تأمین اجتماعی.فـصلنامه از این…

ادامه مطلب
طرحی نو برای تامین اجتماعی

ترجمه مقاله طرحی نو برای تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مترجم : شادروح،علینویسنده : دالمر - دی . هاسکینزمجله تامین اجتماعی، شماره 2، پاییز 1378، صص 216-201 چکیده در این مقاله با اشاره به افزایش نقدها وانتقادها در مورد تأمین اجتماعی، اصلی ترین دلایل طرح این انتقادها، موارد…

ادامه مطلب
نظام تامین اجتماعی چین

ترجمه مقاله نظام تأمین اجتماعی چین

شناسنامه مقاله مترجم : معینی،اسفندیارنویسنده : ووجی منتشر شده در مجله تامین اجتماعی؛ شماره 21، تابستان 1384 صص 150-117 چکیده در این مقاله در مورد دو موضوع بحث می شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول…

ادامه مطلب
چگونه پرسنل شرکت خود را بیمه تامین اجتماعی نماییم؟

چگونه پرسنل شرکت خود را بیمه تامین اجتماعی نماییم؟

بر اساس آنچه در قانون کار ذکر شده، کلیه افرادی که تحت پوشش این قانون هستند لازم است تا دارای بیمه تامین اجتماعی باشند. پس در صورتی که شما صاحب یک کسب و کار هستید، ضروری است نسبت به دریافت…

ادامه مطلب
برگشت به بالا